Jak zostać spedytorem ?

W branży transportowej stale rośne zapotrzebowanie na pracowników Spedycja Warszawa to obszar, który potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Przedstawiamy wskazówki, jaki wymagania musi spełniać spedytor. Osoby wykonujące zawód spedytora są odpowiedzialne za organizację bezpiecznego przewozu ładunków od nadawcy do odbiorcy. Praca spedytora odbywa się najczęściej na rynku międzynarodowym, dlatego niezbędna jest znajomość języków obcych. Na polskim rynku stale rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi. Globalna gospodarka stawia nowe wyzwania dla spedytorów. Narzędziem w pracy spedytora są auta dostawcze, magazyny. Jednak to nie wszystko potrzebne są również odpowiednie systemy informacyjne, komunikacyjne. W Polsce nie ma kierunków studiów, gdzie kształcą się spedytorzy, podczas rekrutacji są brani pod uwagę kandydaci po zarządzaniu, logistyce. Do tej pracy przygotowują również technika, szkoły policealne. Pracodawcy cenią u kandydatów nie tylko doświadczenie, ale również zmysł analityczny, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Rynek pracy

Specjaliści w zakresie transportu, spedycji są bardzo cenieni na rynku pracy. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, przedsiębiorstwach transportu lotniczego. Zarobki na stanowisku spedytora wynoszą średnia do 2400 do 4800 złotych. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się najczęściej posiadania prawo jazdy kat. B, dyspozycyjności, dobrej znajomości rynku transportowo-spedycyjnego. Spedytor powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, zainteresowania techniczne, zdolności szybkiego kojarzenia faktów. Dodatkowa istotną cechą jest chęć nauki, dobra znajomość przepisów prawnych. Jak wiadomo przepisy prawne, często się zmieniają, spedytor powinien być na bieżąco z aktualizacją prawa. Spedytor jest osoba, która powinna nieustannie się kształcić, poszerzać swoje umiejętności. Na spedytorów czeka wiele dodatkowych kursów i szkoleń, takich jak np. sposoby odprawy ładunków w transporcie międzynarodowym. Licencja Do wykonywanie usług spedycyjnych potrzebna jest licencja. Aby uzyskać taką licencję, trzeba spełnić następujące wymagania: brak prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych, posiada udokumentowane środki finansowe w wysokości min. 50000 euro. Licencja wynosi od 2 do 15 lat, opłata za jej wydanie wynosi 800 złotych. Przewoźnik może zawiesić działalność na okres 12 miesięcy, nie tracąc licencji.

Możesz również polubić…